Woordverklaringen

1. halfslachtig: bn. = ondoelmatig

2. onontbeerlijk: bn. : nodig

3. op wankele poten staan = zich in een onzekere situatie bevinden

4. legio: bn. = erg talrijk

5. prikkelen: ww. = aanzetten

sluit dit venster