Woordverklaringen

1. binnensluipen: ww. = ongezien binnenglippen

2. schril: bn. = scherp; sterk

3. hardnekkig: bn. = onverzettelijk

4. op gang komen: ww. = beginnen te functioneren

5. de berisping: zn. = afkeurende opmerking

sluit dit venster