Woordverklaringen

1. tegemoet komen: ww. = toegiften doen

2. de richtlijn: zn. = een bindend voorschrift

3. de komaf: zn. = de afkomst

4. het einddoel: zn. = doel dat men wil bereiken

5. onhoudbaar: bn. = niet te harden

sluit dit venster