Woordverklaringen

1. versoepelen: ww. = minder streng maken

2. dat neemt niet weg = dat wil niet zeggen

3. de aanvang: zn. = het begin

4. de koploper: zn. = de leider

5. de navraag: zn. = het vragen naar iets

6. er is weerstand tegen = er is verzet tegen

sluit dit venster