Slade School of Fine Art

UCL

menu

O Peso das Coisas - Cultural Center, Cartaxo

8 November 2013

O Peso das Coisas - Cultural Center, Cartaxo

Ines Teles is showing in O Peso das Coisas, at Cultural Center, Cartaxo, Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo, Portugal, from 9 November - 22 December 2013. See www.facebook.com/centroculturalcartaxo.

Edit Icon