Slade School of Fine Art

UCL

menu

Luzia Hürzeler - Kunstmuseum Bern @ PROGR

13 September 2013

Luzia Hürzeleris is showing at Kunstmuseum Bern @ PROGR, Hodlerstrasse 8–12
CH-3000 Bern, Switzerland, from 4 October - 19 October 2013. See www.kunstmuseumbern.ch.

Edit Icon