low density lipoprotein receptor (LDLR) - upstream reference sequence


                         .     
                      -670 aatatttttt  -661

.     .     .     .     .     .     
tggctgtacttttgtgaagattttatttaaattcctgattgatcagtgtctattaggtga  -601

.     .     .     .     .     .     
tttggaataacaatgtaaaaacaatatacaacgaaaggaagctaaaaatctatacacaat  -541

.     .     .     .     .     .     
tcctagaaaggaaaaggcaaatatagaaagtggcggaagttcccaacatttttagtgttt  -481

.     .     .     .     .     .     
tccttttgaggcagagaggacaatggcattaggctattggaggatcttgaaaggctgttg  -421

.     .     .     .     .     .     
ttatccttctgtggacaacaacagcaaaatgttaacagttaaacatcgagaaatttcagg  -361

.     .     .     .     .     .     
aggatctttcagaagatgcgtttccaattttgagggggcgtcagctcttcaccggagacc  -301

.     .     .     .     .     .     
caaatacaacaaatcaagtcgcctgccctggcgacactttcgaaggactggagtgggaat  -241

.     .     .     .     .     .     
cagagcttcacgggttaaaaagccgatgtcacatcggccgttcgaaactcctcctcttgc  -181

.     .     .     .     .     .     
agtgaggtgaagacatttgaaaatcaccccactgcaaactcctccccctgctagaaacct  -121

.     .     .     .     .     .     
cacattgaaatgctgtaaatgacgtgggccccgagtgcaatcgcgggaag \ ccagggtttc -61


Powered by LOVDv.1.1.0 Build 12
©2004-2006 Leiden University Medical Center